Besprijekorna zaštita

Naši serveri su smješteni u državi s najjačom regulativom za zaštitu podataka – Njemačka.
Bez reklama

Be reklama na webmail portalu.

AES256 enkripcija

Nemoguće je vršiti analizu sadržaja vaših poruka.

Siguran pristup

Pristup vašim podacima imate samo vi.

Sve vaše poruke su čuvaju sa neprobojnom AES256 enkripcijom, na BizMail serverima lociranim u dva data centra, Nurnberg – Njemačka i Helsinki – Finska. Niko osim vas ne može pristupiti vašim porukama.

01

Višestruka autentifikacija (2FA)

Siguran pristup resursima uz višestruku provjeru autentičnosti

02

TLS

Autentifikacija i enkripcija svih dolaznih i odlaznih e-mailova.

03

SPF I DMARC

Zabranjuje nepoželjno slanje e-mailova s vaše domene od strane neauthorizovanih subjekata.

04

DKIM

Osigurava integritet vaše domene, sadržaj poruka poslatih s vaše domene nije moguće modificirati u transport.

05

DNSEC I DANA/TLSA

Ukoliko vaša domena podržava DNS autentifikaciju.

Apsolutna zaštita vaših podataka

Naši eksperti koriste najače crypto-algoritme za zaštitu privatnosti, a o tome govore najbolje ocjene, A+ od najjačih svjetskih testnih laboratorija.
SSL testna laboratorija Qualys SSL Labs dala je ocjenu A+ za BizMail servere

LINK

CryptoCheck – A+ ocjena za enkripciju

LINK

DNSEC I DANE/TLSA SMTP validator

LINK

Od Evropske komisije imamo ocjenu 5.0 za sigurnost

LINK